איכות הסביבה

אקולוגיה- לשמור על סביבה נקיה ובריאה

 

 

 

אקולוגיה הינה המדע העוסק ביחסי הגומלין בין יצורים ובין היצורים לסביבתם, למשל- בין אוכלוסייה של אוכלי עשבים כשפנים לאוכלוסייה של עשבים, בין העשבים לכמות החמצן באיזור מסוים ועוד. כמו כן, יצורים חיים משפיעים גם על סביבתם, לדוגמא- בני אדם מעלים בצורה ניכרת את שיעור הפחמן הדו חמצני באטמוספירה, דבר אשר משפיע על החזר קרני השמש מכדור הארץ ועוד. במסגרת המחקר בתחום של אקולוגיה מוצעים גם פתרונות מעשיים לבעיות המשפיעות על כולנו.

אקולוגיה בשירות הבריאות

כיום, קיימים ממצאים רבים המצביעים על הקשר שבין איכות הסביבה שבה אנו חיים ובין בעיות בריאותיות שונות, קשות יותר או פחות. ברוב המקרים, האדם הוא הגורם לאותם תנאי סביבה המשפיעים על איכות הסביבה ובעקבות כך על הבריאות. לדוגמא, סביבה רווית עשן וזיהום אוויר כתוצאה מפליטה של גזים רעילים על ידי רכבים, מבני תעשיה ומפעלים, עשויה לגרום להתפתחות סרטנים שונים. כמו כן, מזונות מזוהמים ואשר מכילים רכיבים שאינם טובים לבריאותנו, כמו למשל מזנות שאינם מאוזנים מבחינת שומנים ופחמימות המצויים בהם, עשויים אף הם להזיק לנו. מקורות מים עלולים אף הם להזדהם על ידי פסולת, כימיקלים שונים כמו נפט, שפכים מתעשיות שונות ועוד. כמו כן, שימוש לא מושכל במי תהום עלול להביא להמלחה של מאגרי מים תת-קרקעיים עד שנעשים בלתי ראויים לשימוש.

אקולוגיה והרמוניה- כיצד נמנע מנזקים לסביבה ונזקים בריאותיים?

רגע אחד לפני שנזדקק לתוכניות אימון אישי לחולי סרטן (ולפני שילדינו יזדקקו כולם לתוכניות אימון אישי לחולי סרטן), רצוי לבדוק כיצד אנו עצמנו נוכל לנקוט בצעדים אשר יפחיתו את הזיהום הסביבתי והפגיעה בסביבה. נוכל להתחיל כבר היום לפעול במישור החקיקתי, לדוגמא- לבקש ממפעלים האחראיים לזיהום אווי להתקין טכנולוגיה מפחיתת זיהום שישנה כבר בנמצא וכן להטיל תקנות מחמירות וקנסות על המפרים אותן וגורמים לזיהום אוויר. באופן אישי ניתן לפעול לצמצום השימוש בכלי רכב מזהמים, למשל מעבר לתחבורה ציבורית. בואו ונזכור כי אין לנו זכויות יוצרים על הסביבה, אך לסביבה יש זכויות יוצרים עלינו ועלינו להעריך ולכבד זאת ולהמעיט ככל האפשר בפגיעה בסביבה שתוביל בסופו של דבר לפגיעה בבריאותנו אנו.