איכות הסביבה

על אקולוגיה ויחסי הגומלין בין האדם לכדור הארץ

מחבר:

אם נגדיר את המושג אקולוגיה אז זוהי תורה שחוקרת את יחסי הגומלין בין היצורים החיים לבין סביבתם. הפרה של איזון בין שני אלה, תגרום  להיכחדות של בעלי חיים וצמחיה. גם שינוי התנאים הסביבתיים עקב כך, ישפיע ישירות על חיינו. ההתפתחות הטכנולוגית  באמצעות  האדם, גרמה   שינויים רבים בסביבה הטבעית ואף לחור באוזון. כשהאדם הבין כי  כדור הארץ בסכנה, הוא החל לדאוג ולהיות מודע על השמירה של כדור הארץ והחל להבין כי מחזור המוצרים בהם הוא משתמש תפחית את הנזק בחור האוזון ובכדור הארץ בכלל.  השמירה על כדור הארץ אינו נובע ממחווה אצילית בלבד אלא גם בגלל על ההכרח לשמור על קיומנו בעולם הזה. התחממות כדור הארץ בעשרים שנה האחרונות, גרמה לחור באוזון שהלך וגדל, לכדור הארץ יש את המשאבים משלו והם בשלב מסוים ייגמרו אם לא נדע להשתמש נכון באמצעות מחזור. ושימוש פוחת בחומרים כימיים הגורמים נזק לאקולוגיה.

כיצד נשמור על סביבתנו?

אם ברצוננו לשמור על כדור הארץ, עלינו לחדול להשתמש במשאבים שלו,  האם נוכל לשנות את ההרגל שלנו ולעבור להשתמש בצעדים אינטנסיביים על שמירת איכות הסביבה? זה אפשרי בהחלט והכול עניין של הרגל חיובי שנועד לשמור על חיינו ביקום הזה... המודעות להגנת הסביבה ושימוש בחומרים "ירוקים" גברה והחדשות הן טובות, החור באוזון קטן!  השימוש במוצרים ממוחזרים עלה והשימוש ברעלים כמו הדברות כימיות פסק, כיום משתמשים עם הדברה אורגנית שהיא בעצם הדברה ירוקה שאינה מזיקה לבריאותנו. כיום משתדלים לנצל את האנרגיות הטבעיות ולא להשתמש הרה בחשמל באמצעות שיטת הבניה הירוקה,  היחסים אותם יקיים הבניין עם הסביבה נלקחים בחשבון למשל, קרינת השמש שתיכנס לבית, שימוש במי קולחים וסינונם על מנת להשתמש בהם להשקיה החומר ממנו עשויה הבניה הירוקה הם ממוחזרים  וכך נשתמש פחות במשאבים הקיימים של כדור הארץ.  אקולוגיה הפכה כבר לאורח חיים אצל רובנו, אנו ממחזרים בקבוקי פלסטיק, זכוכית, פחיות , ברזל ומה לא..

 שמירה על בריאותנו באמצעות אקולוגיה

 ידוע כי חומרים רעילים מבתי חרושת ושימוש ברעלים כמו חומרי הדברה כימיים בעל ריכוז רעלים גבוה, חודרים למי התהום אותם אנו שותים ובמים בהם משקים את הירקות והפירות שאנו אוכלים, כולם משתדלים היום  לשמור על אקולוגיה בכל מיני שיטות, המונעות מאתנו להמשיך ולזהם את כדור הארץ.